kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com
Print

RS "U Fokusu" od 29. januara 2014.g. - Gostovao Mirko dr Šara, direktor JZU Dom zdravlja Derventa. Možete pogledati cijelu emisiju!

 

Dom zdravlja Derventa sertifikovana zdravstvena ustanova

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Dragan Bogdanić uručio je direktoru Doma zdravlja Derventa, Mirku Šaranu Rješenje o sertifikaciji ove ustanove, na prijedlog Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite ( ASKVA).

" Da je Dom zdravlja jedan od lidera po kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite na prostoru Srpske sada je i zvanično potvrđeno Rješenjem o sertifikaciji koje smo uručili direktoru Šaranu.Ovo Rješenje potvrda je da su, zalaganjem ne samo rukovodstva ove ustanove, nego i svih zaposlenih, ispunjeni svi standardi sigurnosti u procesu pružanja zdravstvene zaštite. Želim da čestitam svima njima, ali i građanima Dervente  koji su dobili još kvalitetniju zdravstvenu zaštitu" izjavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Bogdanić.

Prema riječima Mirka Šarana, direktora Doma zdravlja Derventa, " zadovoljan pacijent primarni je cilj rada svih zaposlenih". On je dodao da se plate zaposlenima, obaveze prema državi i dobavljačima izmiruju redovno, odnosno Dom zdravlja u Derventi posluje pozitivno.

- Primjenom savremenih dostignuća medicine i standarda zdravstvenih usluga, uz neprekidno unapređenje kvaliteta našeg rada, težimo da zadovoljimo sadašnje i buduće zdravstvene potrebe, zahtjeve i očekivanja korisnika naših usluga i tako postanemo ustanova koja služi za primjer drugima. Završetkom procesa sertifikacije u našoj ustanovi je uspostavljen uređen sistem funkcionisanja koji unapređuje proces rada ustanove, što će najviše uticati na smanjenje određenih troškova, poboljšanje kvaliteta pružanja usluga i zadovoljstvo pacijenta, kaže Šaran.

Ovaj postupak je tokom ove godine završen u Šamcu, dok u  Domu zdravlja Laktaši, Teslić i Prijedor proces je u toku.

Sertifikacija domova zdravlja u Republici Srpskoj realizuje se u sklopu aktivnosti projekta Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite " Uvođenje sistema kvaliteta i sistema menadžmenta u zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj-jačanje kapaciteta domova zdravlja putem uspostavljanja procesa sertifikacije domova zdravlja, akreditacije laboratorija u domovima zdrvlja i kontinuiranog unapređenja na primarnom nivou zdravstvene zaštite u javnom sektoru"

Načelnik opštine Derventa Milorad Simić, pohvalio je rad menadžmenta i zaposlenih u Domu zdravlja Derventa, te istakao značaj ostalih pozitivnih pokazatelja po kojima Derventa postaje prepoznatljiva u širem okruženju.

 

RTRS "U FOKUSU" emitovana 06.12.2013.gostovao direktor Doma zdravlja Derventa, Dr Mirko Šaran.

 

Učešće na sportskim igrama

Zaposleni radnici Doma zdravlja Derventa učestvovali su na radničkim sportskim igrama „MEDICINIJADA 2013“ koji se održavala u banji Vrućica u vremenskom intervalu od 04.09.-08.09. 2013 godine koje su organizvane pod pokroviteljstvom Sindikale organizacije zdravstvenih radnika RS. Predstavnici našeg DZ su učestvovali u šest sportskih disciplina a učešće je uzelo 18 takmičara. Želimo da se zahvalimo menadžmentu ustanove, načelniku opštine, privrednicima Dervente i pojedincima koji su nam omogućili odlazak na RSI u ovako teškoj finansijskoj situaciji i bez kojih svakako nebi mogli prisustvovati ovom sportskom druženju medicinskih radnika.

 

 

Print

Derventa, 2.9.2013.g.

Na inicijativu direktora JZU Dom zdravlja Mirka dr Šarana organizovan je sastanak sa predstavnicima Centra za mentalno zdravlje, OO Crvenog krsta lokalnih udruženja građana.. "Pravi požar" i "Život više" (BiosPLUS),

Usaglasili su se da će razmjenjivati informacije o potrebama korisnika i razvijati partnerstvo u svim oblastima od opšteg interesa za lokalnu zajednicu uvažavanjem specifičnosti i različitosti.

Potpisan je memorandum o saradnji u cilju zajedničkog djelovanja u projektnim aktivnostima kao partneri u skladu sa programskim aktivnostima i korištenja svih raspoloživih kapaciteta.

Ova inicijativa je otvorena za uključivanje i drugih lokalnih udruženja i ustanova.

Adrese potpisnica memoranduma:

JZU Dom zdravlja, Mirko dr Šaran  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centar za mentalno zdravlje, Dr Đurađ Petrović, Mirko Petrić

OO Crveni krst, Rade Kujundžić  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"Pravi požar", Kulaga Spasoje  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UG BiosPLUS, Drago Tadić This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LVS Derventa, Tatjana Vukman  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Udruženje "Sunce" Tatjana Spasojević  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

("Derventski list" br. 2361)


Print

DOM  ZDRAVLJA  SE  PONOVIO

JZU Dom  zdravlja  Derventa  je uvećao osnovna  sredstva  za  jedno  novo  sanitetsko  vozilo  „PEUGEOT – Expert“  za  potrebe  prevoza  pacijenata. Finansiranje za  nabavku  vozila  je obezbjeđeno  djelom  iz  budžeta  Opštine Derventa,  a  uz  veliku  podršku  i  razumijevanje  Načelnika  opštine  g. Milorada  Simića  u visini od  20.000 KM. Zahvaljujući  pozitivnom  poslovanju  i  zalaganjem  direktora  DZ  Derventa  iznos  od  12.000 KM  je  obezbjeđen  iz  poslovanja  DZ Derventa. Moramo  napomenuti  da  je  ovo  prva  konkretna  pomoć lokalne uprave  za  nabavku  sanitetskog  vozila, a nadamo  se  ne  i  poslednja  u  što  smo i  sigurni.

Print

OD  DERVENTE  DO  ŠVEDSKE

Da  za  vozila  hitne  pomoći  nema, ili  bar  ne  bi  trebalo  da  bude, prepreka, odavno  je  poznato.Ipak, kad  putem, koji se  obično  prelazi  avionom, pacijent na  odredište  vozilom  hitne  onda  to  zavređuje  pažnju.

Upravo  to  se  prije  izvjesnog  vremena  dogodilo, 01.12. 2012. godine,  kada  je  vozilom  derventskor  Doma  zdravlja, za  čijim  upravljačem  je  bio  vozač Brković  Zoran, do  Helsinborga  u  Švedskoj, stigla  teško  bolesna  i  povrijeđena  naša  sugrađanka  Ljubica  Bijelić. U  pratnji  pacijentice  bio  je  medicinski tehničar  Saša  Gojić. Pomenuta  sanitetska  ekipa  je  ovaj daleki put  od  2000 km prešla  bez  ikakvog  zadržavanja, osim kratkih pauza i kupovine  goriva,  a  ukupan  put od  2200  km su  prevalili  za  28  časova.

 

Print

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA 

CENTRALNA ZGRADA DOMA ZDRAVLJA

Dom zdravlja Derventa posluje i obavlja svoje djelatnosti pod nazivom Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Derventa i skraćenim nazivom JZU Dom zdravlja Derventa ( u daljem tekstu:Dom zdravlja). Sjedište Doma zdravlja Derventa je u Derventi ul.Stevana Nemanje b.b. Republica Srpska, Bosna i Hercegovina. Po obliku organizovanja, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl.glasnik RS“ broj:106/09) Dom zdravlja Derventa je javna zdravstvena ustanova,u državnoj svojini. Osnivač Doma zdravlja Derventa je Skupština opštine Derventa. Dom zdravlja Derventa upisan je kao poslovni subjekt Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju broj:60-05-0035-11 (stari broj 1-3162-00). Pretežna,osnovna djelatnost Doma zdravlja je Djelatnost opšte medicinske prakse 86.21.

- 86.21 Djelatnost opšte medicinske prakse, u okviru koje Dom zdravlja Derventa, obavlja djelatnsot medicinskog savjetovanja i liječenja, uključujući i preventivnu medicinsku zaštitu, putem timova porodične medicine po modelu porodične medicine;

- 86.22 Djelatnost specijalističke medicinske prakse, u okviru koje u Dom zdravlja Derventa, doktori specijalisti pedijatri i ginekolozi obavljaju djelatnost medicinskog savjetovanja i liječenja, uključujući i preventivnu medicinsku zaštuitu, kao i u okviru koje Dom zdravlja Derventa obavlja djelatnost Centra za fizilanu rehabilitaciju u zajednici (CBR), Centra za zaštitu mentalnog zdravlja (CMZ) i djelatnost higijensko-epidemiološke zaštirte i imunizacije;

-86.23 Djelatnost stomatološke prakse, u okviru koje Dom zdravlja Derventa, obavlja djelatnost opšte i specijalističke stomatološke prakse,kao i djelatnost preventivne, dječije i opšte stomatologije ;

-35.20 Proizvodnja stomatoloških instrumenata i pribora, u okviru koje Dom zdravlja vrši izradu vještačkih zuba, mostova itd u stomatološkoj laboratoriji Službe za preventivnu,dječiju i opštu stomatologiju;

-86.10 Djelatnost bolnica, u okviru koje Dom Dom zdravlja Derventa, obavlja djelatnost Porodičišta, kao i usluge hitne medicinske pomoći;

-86.90 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite, u okviru koje Dom zdravlja Derventa, obavlja djelatnost medicinskih sestara, babica, fizioterapeuta, radiološke (RTG) dijagnostike. biohemijsko-hematološke laboratorije za analizu krvi, stomatološke laboratorije, transport bolesnika vozilima hitne medicinske pomoći, kao i snadbijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima.

Organi Doma zdravlja su : Upravni odbor i Direktor.

Tijela Doma zdravlja su :Etički odbor i Stručni kolegij

Komisije Doma zdravlja su: Disciplinska komisija i Komisija za sprovodjenje mjera štednje i racionalizacije poslovanja u 2012 godini.